Khác với nữ giới luôn có rất nhiều sự lựa chọn về trang phục, các item mà quý ông có thể mặc đẹp thường khá hạn chế. Vì hạn chế nên chỉ cần chọn sai, tình thế sẽ rất khó cứu vãn.

Để giữ vững phong độ mặc đẹp, bảo toàn sự nam tính, chất đàn ông, nam giới nên tránh xa hoặc hạn chế tối đa 5 kiểu quần dưới đây:

1567682950-969-5-kieu-quan-dim-phong-cach-quy-ong-nen-cu-tuyet-7-1567676662-width500height750 1567682950-681-5-kieu-quan-dim-phong-cach-quy-ong-nen-cu-tuyet-6-1567676662-width500height750 1567682950-271-5-kieu-quan-dim-phong-cach-quy-ong-nen-cu-tuyet-8-1567676662-width500height750 1567682950-184-5-kieu-quan-dim-phong-cach-quy-ong-nen-cu-tuyet-10-1567676662-width500height750 1567682950-153-5-kieu-quan-dim-phong-cach-quy-ong-nen-cu-tuyet-9-1567676662-width500height750 1567682949-990-5-kieu-quan-dim-phong-cach-quy-ong-nen-cu-tuyet-5-1567676662-width500height750 1567682949-941-5-kieu-quan-dim-phong-cach-quy-ong-nen-cu-tuyet-1-1567676662-width500height500 1567682949-296-5-kieu-quan-dim-phong-cach-quy-ong-nen-cu-tuyet-4-1567676662-width500height667 1567682949-294-5-kieu-quan-dim-phong-cach-quy-ong-nen-cu-tuyet-3-1567676662-width500height477 1567682949-85-5-kieu-quan-dim-phong-cach-quy-ong-nen-cu-tuyet-2-1567676662-width500height750